BadenPowell
Nuestros Baden-Powell
Rover Baden-Powell No.     Grupo     Fecha de obtención
-- --   --   --

 

Clan de Rovers
Grupo 4 Aztlán
Rover cintas escudero6D0B2438 1CBA B4F1 5C08 98946B08601B horquillahumildad 5cm ancho187747BF 716B 4C08 9605 486C9D9159B9 horquillavalentia 5cm ancho5573911B A7EA 74C4 6246 158A5EE91363 horquillagenerosidad 5cm anchoE6D6D16E DDF1 C07A 73E3 833E1A128D63 CharreteraIzquierda humildad 5x53672D0F9 FC42 A9A4 8FF1 5E2EB8A2FF27 valentia 5x54D37E8A5 37FC 4DFA 6830 2DDCFA4FF918 generosidad 5x5A48F840F B205 9817 AD38 6B524C75FEF8 cienciasexactas95DDFFF7 7582 611F 464E AE18E95C6AF4 cienciasvidadE9C4B647 D1DF 9B9B B873 7FE786DCF1C3 sociales3D801EC4 0ACE B6B7 E56F C93FC912CD51 artesclan930776B1 4B76 686C 1C4A 73CBD092A69F oficiosEB64FF4A 378E D188 AD31 BE2886AB0C2B deportesclanDC3B74E2 7E44 8D46 41A9 1FE75E3CFE9A
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Grupo 43 Chichen Itzá
Rover cintas escudero6D0B2438 1CBA B4F1 5C08 98946B08601B horquillahumildad 5cm ancho187747BF 716B 4C08 9605 486C9D9159B9 horquillavalentia 5cm ancho5573911B A7EA 74C4 6246 158A5EE91363 horquillagenerosidad 5cm anchoE6D6D16E DDF1 C07A 73E3 833E1A128D63 CharreteraIzquierda humildad 5x53672D0F9 FC42 A9A4 8FF1 5E2EB8A2FF27 valentia 5x54D37E8A5 37FC 4DFA 6830 2DDCFA4FF918 generosidad 5x5A48F840F B205 9817 AD38 6B524C75FEF8 cienciasexactas95DDFFF7 7582 611F 464E AE18E95C6AF4 cienciasvidadE9C4B647 D1DF 9B9B B873 7FE786DCF1C3 sociales3D801EC4 0ACE B6B7 E56F C93FC912CD51 artesclan930776B1 4B76 686C 1C4A 73CBD092A69F oficiosEB64FF4A 378E D188 AD31 BE2886AB0C2B deportesclanDC3B74E2 7E44 8D46 41A9 1FE75E3CFE9A
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Grupo 59 Tonatiuh
Rover cintas escudero6D0B2438 1CBA B4F1 5C08 98946B08601B horquillahumildad 5cm ancho187747BF 716B 4C08 9605 486C9D9159B9 horquillavalentia 5cm ancho5573911B A7EA 74C4 6246 158A5EE91363 horquillagenerosidad 5cm anchoE6D6D16E DDF1 C07A 73E3 833E1A128D63 CharreteraIzquierda humildad 5x53672D0F9 FC42 A9A4 8FF1 5E2EB8A2FF27 valentia 5x54D37E8A5 37FC 4DFA 6830 2DDCFA4FF918 generosidad 5x5A48F840F B205 9817 AD38 6B524C75FEF8 cienciasexactas95DDFFF7 7582 611F 464E AE18E95C6AF4 cienciasvidadE9C4B647 D1DF 9B9B B873 7FE786DCF1C3 sociales3D801EC4 0ACE B6B7 E56F C93FC912CD51 artesclan930776B1 4B76 686C 1C4A 73CBD092A69F oficiosEB64FF4A 378E D188 AD31 BE2886AB0C2B deportesclanDC3B74E2 7E44 8D46 41A9 1FE75E3CFE9A
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Grupo 65 Teyaochiatli Cozolli
Rover cintas escudero6D0B2438 1CBA B4F1 5C08 98946B08601B horquillahumildad 5cm ancho187747BF 716B 4C08 9605 486C9D9159B9 horquillavalentia 5cm ancho5573911B A7EA 74C4 6246 158A5EE91363 horquillagenerosidad 5cm anchoE6D6D16E DDF1 C07A 73E3 833E1A128D63 CharreteraIzquierda humildad 5x53672D0F9 FC42 A9A4 8FF1 5E2EB8A2FF27 valentia 5x54D37E8A5 37FC 4DFA 6830 2DDCFA4FF918 generosidad 5x5A48F840F B205 9817 AD38 6B524C75FEF8 cienciasexactas95DDFFF7 7582 611F 464E AE18E95C6AF4 cienciasvidadE9C4B647 D1DF 9B9B B873 7FE786DCF1C3 sociales3D801EC4 0ACE B6B7 E56F C93FC912CD51 artesclan930776B1 4B76 686C 1C4A 73CBD092A69F oficiosEB64FF4A 378E D188 AD31 BE2886AB0C2B deportesclanDC3B74E2 7E44 8D46 41A9 1FE75E3CFE9A
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Grupo 100 Macondo
Rover cintas escudero6D0B2438 1CBA B4F1 5C08 98946B08601B horquillahumildad 5cm ancho187747BF 716B 4C08 9605 486C9D9159B9 horquillavalentia 5cm ancho5573911B A7EA 74C4 6246 158A5EE91363 horquillagenerosidad 5cm anchoE6D6D16E DDF1 C07A 73E3 833E1A128D63 CharreteraIzquierda humildad 5x53672D0F9 FC42 A9A4 8FF1 5E2EB8A2FF27 valentia 5x54D37E8A5 37FC 4DFA 6830 2DDCFA4FF918 generosidad 5x5A48F840F B205 9817 AD38 6B524C75FEF8 cienciasexactas95DDFFF7 7582 611F 464E AE18E95C6AF4 cienciasvidadE9C4B647 D1DF 9B9B B873 7FE786DCF1C3 sociales3D801EC4 0ACE B6B7 E56F C93FC912CD51 artesclan930776B1 4B76 686C 1C4A 73CBD092A69F oficiosEB64FF4A 378E D188 AD31 BE2886AB0C2B deportesclanDC3B74E2 7E44 8D46 41A9 1FE75E3CFE9A
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Grupo 196 Tenochtitlan-México
Rover cintas escudero6D0B2438 1CBA B4F1 5C08 98946B08601B horquillahumildad 5cm ancho187747BF 716B 4C08 9605 486C9D9159B9 horquillavalentia 5cm ancho5573911B A7EA 74C4 6246 158A5EE91363 horquillagenerosidad 5cm anchoE6D6D16E DDF1 C07A 73E3 833E1A128D63 CharreteraIzquierda humildad 5x53672D0F9 FC42 A9A4 8FF1 5E2EB8A2FF27 valentia 5x54D37E8A5 37FC 4DFA 6830 2DDCFA4FF918 generosidad 5x5A48F840F B205 9817 AD38 6B524C75FEF8 cienciasexactas95DDFFF7 7582 611F 464E AE18E95C6AF4 cienciasvidadE9C4B647 D1DF 9B9B B873 7FE786DCF1C3 sociales3D801EC4 0ACE B6B7 E56F C93FC912CD51 artesclan930776B1 4B76 686C 1C4A 73CBD092A69F oficiosEB64FF4A 378E D188 AD31 BE2886AB0C2B deportesclanDC3B74E2 7E44 8D46 41A9 1FE75E3CFE9A
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Grupo 296 Tlalcuicalli
Rover cintas escudero6D0B2438 1CBA B4F1 5C08 98946B08601B horquillahumildad 5cm ancho187747BF 716B 4C08 9605 486C9D9159B9 horquillavalentia 5cm ancho5573911B A7EA 74C4 6246 158A5EE91363 horquillagenerosidad 5cm anchoE6D6D16E DDF1 C07A 73E3 833E1A128D63 CharreteraIzquierda humildad 5x53672D0F9 FC42 A9A4 8FF1 5E2EB8A2FF27 valentia 5x54D37E8A5 37FC 4DFA 6830 2DDCFA4FF918 generosidad 5x5A48F840F B205 9817 AD38 6B524C75FEF8 cienciasexactas95DDFFF7 7582 611F 464E AE18E95C6AF4 cienciasvidadE9C4B647 D1DF 9B9B B873 7FE786DCF1C3 sociales3D801EC4 0ACE B6B7 E56F C93FC912CD51 artesclan930776B1 4B76 686C 1C4A 73CBD092A69F oficiosEB64FF4A 378E D188 AD31 BE2886AB0C2B deportesclanDC3B74E2 7E44 8D46 41A9 1FE75E3CFE9A
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

¡Muchas felicidades a todos, sigan trabajando!

¡Siempre Servir!

 

Pin It