BadenPowell
Nuestros Baden-Powell
Rover Baden-Powell No.     Grupo     Fecha de obtención
-- --   --   --

 

Clan de Rovers
Rover cintas escudero6D0B2438 1CBA B4F1 5C08 98946B08601B horquillahumildad 5cm ancho187747BF 716B 4C08 9605 486C9D9159B9 horquillavalentia 5cm ancho5573911B A7EA 74C4 6246 158A5EE91363 horquillagenerosidad 5cm anchoE6D6D16E DDF1 C07A 73E3 833E1A128D63 CharreteraIzquierda humildad 5x53672D0F9 FC42 A9A4 8FF1 5E2EB8A2FF27 valentia 5x54D37E8A5 37FC 4DFA 6830 2DDCFA4FF918 generosidad 5x5A48F840F B205 9817 AD38 6B524C75FEF8 cienciasexactas95DDFFF7 7582 611F 464E AE18E95C6AF4 cienciasvidadE9C4B647 D1DF 9B9B B873 7FE786DCF1C3 sociales3D801EC4 0ACE B6B7 E56F C93FC912CD51 artesclan930776B1 4B76 686C 1C4A 73CBD092A69F oficiosEB64FF4A 378E D188 AD31 BE2886AB0C2B deportesclanDC3B74E2 7E44 8D46 41A9 1FE75E3CFE9A
Grupo 4 Aztlán
 César Arturo Piña logorovers logorovers logorovers logorovers logorovers                  
 Iván H. Sánchez logorovers logorovers logorovers                      
Grupo 59 Tonatiuh
Karen O. Álvarez                            
J. Uriel González                            
Grupo 196 Tenochtitlan México
Iván Andrade logorovers logorovers                        
Adrián Muciño logorovers logorovers logorovers logorovers                    
Alondra Almaguer logorovers logorovers logorovers logorovers                    
Itzel Sandoval logorovers logorovers                        
J. Alberto Esparza logorovers logorovers logorovers logorovers                    
Karla P. Campos logorovers logorovers logorovers logorovers                    
Kembly I. Vélez logorovers logorovers                        
Ma. Fernanda Cabrera logorovers logorovers                        
Miguel A. Hernández logorovers logorovers                        
Ian Axel Hernández logorovers logorovers                        
Mariana P. Terán logorovers logorovers                        
Grupo 296 Tlalcuicalli
Luis A. Ortiz logorovers                          
Adrián Patiño                            
Amanda Aranda                            
Adrián Aranda logorovers                          
Diana Mejía logorovers logorovers                        
Marilú Uribe logorovers logorovers                        
Angélica Sebastián                            
Selma K. Tepale logorovers                          

¡Muchas felicidades a todos, sigan trabajando!

¡Siempre Servir!

 

Pin It

GRUPOS MIEMBROS

                     
Grupo 4  Aztlán   Grupo 59 Tonatiuh   Grupo 100 Macondo   Grupo 196 Tenochtitlan   Grupo 296 Tlalcuicalli